הפניה לחקיקה זרה בתחום המכרזים

הנחיות האיחוד האירופי בנושא רכש ממשלתי ומכרזים ציבוריים:

ההסכם בנושא רכש ממשלתי של ארגון הסחר העולמי:

חקיקת מכרזים במדינות שונות:

המודל של האו"ם לחקיקת רכש ממשלתי

תקנות המכרזים של הממשל הפדראלי בארצות הברית   -   Federal Acqusition Regulation

רכש ממשלתי בגרמניה- Act Against Restraints on Competition 

תקנות חובת המכרזים באנגליה -  The Public Contracts Regulations 2006 

 רכש ממשלתי בצרפת (בצרפתית) -  Code des marchés publics

 

עו"ד למכרזים. טלפון: 052-4782882    |    פקס: 077-4905101     |    דוא"ל  dekelomer@gmail.com ; omer.dekel@odlaw.co.il     |    כתובת:  לינקולן 20, תל אביב

Google+TwitterYoutubeLinkedin